Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Chile

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Chile

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Ako protiklad k socialistickému konceptu Salvadoru Allende, bolo ľudové hospodárstvo prebudované podľa pravidiel trhovo hospodárskeho a liberálneho aspektu (Chicago Boys konsequent). V nasledovnom čase sa z Chile stal „vzorný štát“ Južnej Ameriky. Štátne podniky sa za čias Pinocheta ako aj potom z väčšej časti privatizovali, avšak zoštátnené meďnaté bane ktoré boli za Pinocheta pod priamou kontrolou armády, vlastní ešte stále štát. Aj keď sa nastávajúca vláda snažila zbaviť sociálnej tvrdosti, tak aj naďalej je štát Chile považovaný za jednu z krajín s najväčšou sociálnou nerovnováhou.

Potom ako Pinochetova politika za prvých 10 rokov zaznamenala mizerné výsledky, sa približne v strede 80tych rokov dostavil nadpriemerný hospodársky rast. Napriek tomu že ázijská a brazílska kríza v rokoch 1997/98 krajinu neobišla, sa štát Chile s týmto problémom vyrovnal lepšie ako jeho susedia. Hospodársky rast sa počas krízového roku výrazne znížil na -0,5%, a nezamestnanosť sa zvýšila. Až od roku 2002/03 zaznamenáva Chile opäť vyšší nárast, ktorý má počas roku výkyvy pribežne 6%. Dnes je táto krajina najzámožnejšia v Južnej Amerike.

V hodnotení podnikaniu priateľských krajín, ktoré bolo vyhotovené dcérou svetovej banky Interanational Finance Corporation, sa Chile umiestnilo na 25. mieste(najlepšie umiestnený štát latinskej Ameriky). Nemecko je podľa tejto štúdii na 19. mieste, a Kolumbia ako druhý najlepšie umiestnený štát Južnej Ameriky na 66.mieste.


V každoročne vyhotovovanom indexe korupcii od Transparency International, zaujíma Chile permanentne miesta v prvej dvadsiatke krajín s najmenšou korupciou. Takýmito výsledkami za sebou často necháva európske krajiny ako Francúzsko, Španielsko a Taliansko (napr. v roku 2004, 20.miesto). V latinskoamerickom porovnávaní sa mu približuje iba Uruguaj na 28. mieste. Ďalej za nimi sa umiestnila Brazília na mieste 59, Kolumbia 60, Kuba 62, Mexiko 64, Peru 67, Argentína 108, Ekvádor 112, Venezuela 114, Bolívia 122 a Paraguaj na mieste 140.

V každoročnom indexe globalizácie poradenskej firmy AT Kearney a časopisu Foreign Policy, sa štát Chile v roku 2007 nachádzal na mieste 43 z celkového počtu 72 krajín. V porovnaní s rokom 2006 stratilo Chile vedúcu pozíciu latinskoamerických krajín. Bolo predbehnuté Panamou. Medzi latinskoamerickými krajinami zaujíma Venezuela posledné miesto.

Singapur bol v roku 2005 a 2006 na prvom mieste, nasleduje za nim Hong Kong a Holandsko. Nemecko leží celosvetovo na mieste 22.

V roku 2004 bola výška nezamestnanosti 7,8%. V roku 2003 bola výška chudoby 18,8% a výška extrémnej chudoby 4,7% obyvateľstva. Od roku 1987 sa výška chudobnosti viac ako prepolila, a výška extrémnej chudoby sa v porovnaní s rokom1987 nachádza už len pri 30%.

Výška inflácie leží v priemere medzi 2 a 4%. Od roku 1998 už hodnota 5%-Marky nebola prekročená. V roku 2004 bola vo výške 2,4%, a na rok 2005 bola predpokladaná hodnota 2,5%.

V roku 2005 stúpol hrubý domáci produkt o 6,3% na 115,3 miliárd amerických dolárov, to zodpovedá približne 7146 dolárov na jedného obyvateľa. Pokiaľ zohľadníme túto štatistiku, tak je Chile najbohatšou a exportom najsilnejšou krajinou latinskej Ameriky, a v porovnaní s inými štátmi latinskej Ameriky tvorí pozitívnu výnimku.

Aktuálne novinky o Chile

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl