Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Číne
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Číne

Založenie firmy - hospodárstvo - dane - novinky

Potom ako bola v roku 1949 vyhlásená Čínska ľudová republika, zaujímalo sa zahraničie predovšetkým otázkou, ako uživí niekedy táto krajina svoje obrovské obyvateľstvo. Viac ako 50 rokov neskôr vidí svet naproti tomu krajinu, ktorá nielen svoje obyvateľstvo neuživila, ktorej počet obyvateľstva sa odvtedy viac ako zdvojnásobil a patrí k najväčším vývozným krajinám sveta. Hospodárska politika pod vedením Mao Zedonga bola ovplyvnená zavedením plánovaného hospodárstva podľa sovietskeho vzoru. Plán mal nahradiť trh pri rozdelení zdrojov a investícií. Cieľom bolo dosiahnuť čo možno najrýchlejšiu industrializáciu a čo možno najvyšší hospodársky rast. Popritom sa adaptovalo plánované hospodárstvo do niekoľkých odvetví rozhodujúcich na čínskych vzťahoch. Čína na to nebola schopná zabezpečiť dostatok plánovacích a administratívnych pracovných síl, aby zaviedla plánované hospodárstvo podľa prísneho sovietskeho vzoru. Namiesto toho boli v 50-tych rokoch zavedené opatrenia na decentralizáciu a zodpovedným osobám boli ustanovené v oblasti provincií a podnikania viac voľnosti na zmenu zadaných úloh. Okrem iného kládol Mao veľkú hodnotu na sebestačný rozvoj. Nie len Čína ale aj jednotlivé provincie a regióny sa mali samostatne zabezpečiť. Týmto sa krajina izolovala od zvyšku sveta práve v čase, keď sa ostatné rozvojové krajiny dostali cez aktívnu podporu integrácie na svetovom trhu do procesu hospodárskeho vzostupu.

Tretí rozdiel oproti sovietskemu hospodárskemu modelu spočíval v tom, že Mao vsadil v hospodárskom rozvoji na masové kampane, ktoré budú veľkým skokom dopredu alebo na kultúrnu revolúciu. Tieto dva predovšetkým politicky motivované pohyby vrhli krajinu však o veľa rokov naspäť, historici sa dnes domnievajú, že veľký skok dopredu (1959-61) stál až 30 mil. ľudí život: väčšina vyhladovela, pretože Maova politika viedla k ohromným neúrodam. Kultúrna revolúcia (1966-1976) prakticky ochromila Čínu na celé desaťročie: školy a univerzity sa zatvorili, v maoistickom slangu malo byť všetko „červené“ (teda politicky správne) a žiaden „expert“ (čiže technicky alebo ekonomicky schopný).

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.