Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe
Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem a dane v Európe/USA

Na tejto stránke nájdete informácie o zakladaní firiem v nasledujúcich krajinách:

Albánsko - Belgicko - Bulharsko- Estónsko - Francúzsko - Gibraltár - Írsko - Ostrov Man - Lichtenštajnsko - Luxembursko - Holandsko - Rakúsko - Poľsko - Rumunsko - Slovensko - Španielsko - Švajčiarsko - Česká republika - Cyprus - Ukrajina- Maďarsko - USA

Albánsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Albánsku - Všeobecné informácie
V roku 1997 dosiahla albánska ekonomika bod zvratu v rozvoji, v dnešnom Albánsku možno pozorovať rozhodujúce zlepšenia.
Kapitálove spoločnosti v Albánsku
Ako v každej kapitálovej spoločnosti existuje aj v Albánsku právna úprava pre vlastný kapitál.
Diskusné fórum - Albánsko

Belgicko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Belgicku - úvodné informácie
Nemeckým firmám, ktoré si v Belgicku založia tzv. koordinačné centrum, ponúka Belgicko veľké výhody. Názov koordinačné centrum vychádza z toho, že nemecké firmy cez spomínané belgické koordinačné centrum koordinujú a taktiež financujú aktivity v iných krajinách.
Diskusné fórum - Belgicko

Bulharsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Bulharsku - všeobecné informácie
Bulharsko dosiahlo v posledných rokoch regulérny hospodársky rozmach. V súčasnosti Bulharsko predstavuje raj pre zahraničných investorov a zakladanie firiem so zahraničnou účasťou. Už päť rokov zmluvne zakladáme bulharské firmy s našimi zákazníkmi v Sofii, Plovdive a vo Varne.
Zakladanie s. r. o. v Bulharsku
Všeobecné informácie a možnosti objednania
Bulharsky trh
Prehľad o Bulharskom hospodárstve
KONTAKT na SLC-Bulharsko
Skontaktujte naše poradenské centrum v Bulharsku. Dorozumievacie jazyky našich spolupracovníkov sú: nemecký, anglický, bulharský, ruský.

Diskusné fórum - Bulharsko
INSIDER-BULGARIEN
Ultimatívny bulharský magazín

Anglicko - Zakladanie firiem & dane

Stránky anglickej Limited sa práve prepracuvávajú...

Diskusné fórum - Anglicko

Estónsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Estónsku - Všeobecné informácie
V súčasnosti má Estónsko veľmi dobré predpoklady pre zakladanie firiem. Keď vezmeme do úvahy samotné mzdové náklady, ktoré sú v súčasnosti cca. 3,03 Euro/hod, a porovnáme ich s priemerom EÚ, ktorý je 22,10 Euro/hod, potom sa presun práce doEstónska v každom prípade vyplatí.
Diskusné fórum - Estónsko

Francúzsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem vo Francúzsku - Všeobecné informácie
Cudzinci, ktorí majú sídlo a domicil vo Francúzsku, musia svoj medzinárodný príjem aj tam zdaniť. Vo Francúzsku platí však výhoda splittingu.

Gibraltar - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Gibraltáre - Všeobecné informácie
Tu si v skratke prečítate odborné články o zakladaní firiem v Gibraltáre

Írsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Írsku - Všeobecné informácie
Tu si môžete v skratke prečítať odborné články na tému zakladanie firiem v Írsku

Ostrov Man - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem na ostrove Man - Všeobecné informácie
Tu si môžete v skratke prečítať odborné články na tému zakladanie firiem na ostrove Man

Lichtenštajnsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Lichtenštajnsku - Všeobecné informácie
V zásade sa v Lichtenštajnsku rozlišujú dve formy podnikania:Pri asociácii ako aj pri holdingovej spoločnosti sa jedná o podnik, ktorý má v Lichtenštajnsku iba sídlo, samostatne však v tuzemsku nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť;pri živnostenskom podnikaní platí vnútrozemský princíp, to znamená, že v prvom rade je vykonávaná vnútrozemská činnosť.Hlavné rozdiely sú daňový aspekt ako aj potreba živnostenského oprávnenia.

Luxembursko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Luxembursku - Všeobecné informácie
Zatiaľ čo v Luxembursku sú osobné a firemné príjmy, zisky z predaja, majetok, kapitálové prevody, dedičstvo a darovanie podobno vysoko zdanené ako v susedských krajinách; holdingovým spoločnostiam sú poskytované daňové privilégia.

Právne podklady - Luxembursko
Luxembursko je so 450.000 obyvateľmi na ploche 2.600 km2 jedna z najmenších krajín Európy, ale súčasne aj s najväčším blahobytom.

Spoločenské právo v Luxembursku

Spoločenské právo v Luxembursku
Luxemburské spoločenské právo sa ustanovilo po viacerých zmenách zákona z 10. augusta 1915.
V tejto oblasti je zákonodarstvo veľmi silne ovplyvnené belgickým zákonom z roku 1935.
Za otázky výkladu a interpretácie sú zväčša zodpovedné belgické právne úrady.
a.s. v Luxembursku
Na založenie akciovej spoločnosti sú nutnosťou minimálne dvaja spoločníci (fyzické alebo právnické osoby), ktoré môžu byť obaja cudzinci, resp. v Luxembursku nemusia mať sídlo.

Holandsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Holandsku - Všeobecné informácie
Vo všeobecnosti môžu rakúske spoločnosti a samostatní podnikatelia založiť firmu bez obmedzení; toto sú vo všetkých záujmoch podniky, ktoré sa nachádzajú v čisto holandskom vlastníctve.

Rakúsko - Zakladanie firiem & dane

Výhody zakladania firiem v Rakúsku
Aby sa úspešne spustila pobočka v Alpskej republike, je požadované fundované Know-How, ktoré vychádza z bežných dovolenkových znalostí...

s.r.o. - Zakladanie v Rakúsku
Všetky informácie a podmienky pre založenie s.r.o. v Rakúsku

Virtuálne kancelárie v Rakúsku
Všetko o virtuálnych kanceláriách a adresách v Rakúsku
Súkromné nadácie v Rakúsku
Rakúska súkromná nadácia sa podľa expertov považuje za najvoľnejšie právo súkromných nadácií a ponúka v rámci európskych pravidiel najväčšie daňové výhody.

Poľsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Poľsku - Všeobecné informácie
Všeobecné informácie o Poľsku a jeho hospodárskom systéme

Rumunsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Rumunsku - Všeobecné informácie
So 16 percentnou sadzbou dane zo zisku ako aj z príjmu od poslednej zmeny v roku 2005 vstupuje Rumunsko do Európskej únie. Daň z príjmu právnických osôb v Rumunsku je rumunská daň zo zisku a platí aj pre rumunské osobné spoločnosti.
Založenie s.r.o. v Rumunsku
Informácie a podmienky založenia s.r.o. v Rumunsku
Virtuálna kancelária v Rumunsku
Informácie a podmienky pre virtuálne kancelárie a ich adresy
Predpoklady založenia v Rumunsku
Nasledujúce informácie
Kroky k založeniu s.r.l.
Podstatné body k založeniu firmy v Rumunsku

Slovensko - Založenie firmy & dane

Zakladanie firiem v Bratislave
Informácie a podmienky o zakladaní firmy v Bratislave

Virtuálne kancelárie na Slovensku
Všetko o kancelárskych centrách vrátane činnosti sekretariátu na Slovensku

Novinky v daňovníctve Slovenska
Dôležité zmeny a novinky o Slovensku
Rovná daň na Slovensku
Myšlienka a pravda skutočnosť o 10 % výslednom konečnom zdanení na Slovensku
Dohoda o dvojitom zdanení na Slovensku
Preloženie firmy na Slovensko
Daňové dôvody pre preloženie firmy na Slovensko
S.r.o. & CoKG
Výborný model podnikania pre Rakúsko a Nemecko
Podnikové poradenstvo na Slovensku
Pomôžeme Vám pri usídlení podniku
EU-správy Slovensko
Daňový dohľad Európskej únie

Vyhľadávanie pracovných síl na Slovensku
Vyhľadávanie nehnuteľností na Slovensku

Španielsko - Zakladanie firiem & dane

Formy spoločností v Španielsku

s.r.o. v Španielsku „Sociedad Limitada“
Hlavný dôvod pre výber španielskej Pendants na s.r.o. (Sociedad Limitada, S.L.), je obmedzené ručenie voči veriteľom spoločenským majetkom.
Akciové spoločnosti (Sociedad Anónima)
Pre akciovú spoločnosť (Sociedad Anónima), s rozptýleným a anonymným kruhom akcionárov, je predpísaný minimálny kapitál 60.101,21 EUR, pričom aspoň 25 % označeného kapitálu musí byť splatených pri založení.

Zakladanie firiem v Španielsku
Založenie a. s. alebo s.r.o. sa uskutočňuje podobne.
V každom prípade je notár pre založenie každej kapitálovej spoločnosti nutnosťou.

Daňové právo v Španielsku

Dane v Španielsku
Krátky prehľad o španielskych daniach
DPH v Španielsku
Najdôležitejšie informácie o španielskom systéme pre daň z obratu

Daň z príjmu právnických osôb v Španielsku
Španielsko vykazuje pri dani z príjmu právnických osôb jednu zvláštnosť

Daň z majetku v Španielsku
Osoby so sídlom v Španielsku musia podať priznanie k dani z majetku, keď ich netto majetok presahuje 108.182 EUR, resp. brutto majetok presahuje 601.012,10 EUR.

Zrážková daň (Impuesto a Cuenta) v Španielsku
Výnosy z kapitálového majetku sú zdanené priamo pri zdroji s 15 % sadzbou dane.
Vrátenie zisku
Španielsko a zvyšné členské krajiny Európskej únie podpísali dohodu 90/436/EWG z 23. júla 1990, ktorej predmetom je odstránenie dvojitého zdanenia v prípade korekcie zisku medzi prepojenými podnikmi.

Daňový poradca v Španielsku

Daňový poradca v Palma de Mallorca
Daňový poradca v Barcelóne

Švajčiarsko - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Švajčiarsku - Všeobecné informácie
Veľa prominentných osobností sú aktuálne príklady presťahovania sa do Švajčiarska z daňových dôvodov.
Čo sa za tým skrýva?
Výstupný raj len pre bohatých alebo metodický systém zdanenia, z ktorého môžme množstvo odpozorovať?

Formy spoločností v Švajčiarsku

Porovnanie a.s./s.r.o.

Tabelárne porovnanie najdôležitejších "vrcholových údajov" medzi a.s. a s.r.o.
Švajčiarska a.s.
Akciová spoločnosť má k dispozícii vlastnú právnickú osobu s vlastným menom (firma).
Je to kapitálová spoločnosť, ktorej kapitál (akciový kapitál) je rozložený v akciách.
Švajčiarska s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným má k dispozícii, ako aj a.s., vlastnú právnickú osobu. Je podobná s a.s., pričom vo vzťahu k firme, sídlu a stanovám sa odkazuje na a.s.
Ready Made Company - Švajčiarsko
Vysvetlenie resp. rozlíšenie

Cenníky "služby v Švajčiarsku"

Cenníky "Švajčiarske s.r.o."
Cenníky "Švajčiarske a.s."
Česká republika

Česká republika - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Českej republike - Všeobecné informácie
Rovná daň bola skutočne plánovaná pre daň z príjmu na 15 % (pozri predošlé odborné články SLC-Europe), avšak teraz prišila senzácia: rovná daň padla s 12,5 % ešte hlbšie. Výhodná daňová sadzba má začať platiť až v roku 2009.Pre hospodársky rok 2008 má ostať ešte pri plánovaných 15 %.

Formy spoločností v Českej republike

Založenie s.r.o. v Českej republike
Základný kapitál spoločnosti musí obnášať minimálne 200.000,- CZK (od 2001, predtým bola suma mininálneho základného kapitálu 100.000,- CZK). Hodnota vkladu každého spoločníka musí byť minimálne 20.000,- CZK.

Zakladanie s.r.o. v Českej republike
Informácie, ceny, objednávacie možnosti, vrátane firiem na kľúč
Založenie a.s. v Českej republike
Základný kapitál akciovej spoločnosti musí obnášať minimálne 2.000.000,- CZK (pred rokom 2001: 1.000.000,- CZK), pokiaľ je spoločnosť založená bez verejná výzvy na upisovanie akcií, inak je základný kapitál minimálne 20.000.000,- CZK.Pri založení musí byť splatené minimálne 30 %.

Daňové právo v Českej republike

Daňové právo v Českej republike
Prehľad...
Daň z príjmu v Českej republike
Právne podklady: zákon o dani z príjmu č. 586/1992 v aktuálnom znení, ktorý bol prispôsobený novele EÚ č. 438/2003 pre zodpovedajúce pravidlá EÚ (úplné doslovné znenie zákona o DzP uverejnil zákon č. 45/2006)

Právny zástupca/advokátska kancelária v Českej republike

Advokátske kancelárie v Prahe
Nemecky hovoriaci právni zástupcovia z Prahy
Advokátske kancelárie v Brne
Nemecky hovoriaci právni zástupcovia z Brna

Cyprus - Zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem na Cypre
Cyperská republika bola prijatá do Európskej únie 1.5. 2004, a stala sa v roku 2007 plnoprávnym členom EÚ. Cyprus bude mať možno najnižšie zdaňovanie firiem v celej EÚ, cca 10%. Cyprus nebude k tomu uplatňovať daň z príjmu právnických osôb na dividendy od firiem, ktoré patria nerezidentom.
Zakladanie s.r.o. na Cypre

Ukrajina - zakladanie firiem & dane

Zakladanie firiem v Ukrajine
SLC-Europe v Ukrajine sa špecializuje na poradenstvo a starostlivosť o zákazníkov, ktorí v dôsledku globalizácie hľadajú výhodnejšie výrobné miesta s nižšími mzdovými nákladmi.
Zakladanie s.r.o. v Ukrajine
V praxi sa sa pre jednoduché Joint Ventures alebo 100%-né dcérske spoločnosti často vyberá právna forma s.r.o., ktorou sa má predísť komplexnej organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Doteraz boli k založeniu nutní dvaja spoločníci (mohli tak byť napr. rakúske materské spoločnosti a jeden jej spoločník), od 1.1. 2004 je dovolené založenie s.r.o. aj jediným spoločníkom.
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Palma de Malorka

PROSÍM ŽIADNE POŽIADAVKY OD FIRIEM, KTORÉ MALI PROBLÉMY S UPOMIENKAMI, PODVODMI A PORNOGRAFIOU. TAKÉTO POŽIADAVKY NA ZALOŽENIE Z PRINCÍPU NEPRIJÍMAME!

Aliancia proti kriminalite

Medzinárodné spojenie zakladateľských agentúr proti podvodom, daňovým únikom a iným kriminálnym deliktom.

Spoločníci SLC-Holding!

Kocky sú hodené.
60% podniku zostane v sídle.
Hlavný akcionár so 40 % ostáva SLC-Europe!
Balík akcií od 10.000 Euro
!

Priame porovnanie!

Anglický Limited, španielsky SL a slovenská SRO - priame porovnanie! Teraz sa môžte sami rozhodnúť.