Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Grécku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Zakladanie firmy v Grécku

Vycestovanie, umiestnenie podniku, založenie firmy v Grécku

Grécke hospodárstvo je trhovo orientované hospodárstvo s obmedzenými štátnymi intervenciami, podľa tendencií v medzinárodných organizáciách ako Svetová obchodná organizácia (WTO) a Európska únia (EÚ). Už od polovice deväťdesiatych rokov sa vyznačuje finančná situácia Grécka novou dynamikou. Hospodárska dynamika v Grécku vychádza z nasledujúceho:

  • · Vysoko disciplinovaná makroekonomická politika v rámci konvergenčného programu 1994 – 1999, ktorá by mala podporovať schopnosť Grécka, plniť kritériá Maastrichskej zmluvy o hospodárskej a menovej únii.
  • Pestrý program štrukturálnych reforiem vo všetkých hospodárskych odvetviach, vychádzajúc z redukovania role štátu v hospodárstve a aktivácie zahraničných investícií ako podpory rastu v medzinárodnom hospodárskom meradle.

Od 1. Januára 2001 sa Grécko stalo 12. Členom Európskej menovej únie.

Hľadáme ešte jedného partnera pre Grécko!

Žiadosti posielajte prosím priamo na našu centrálu v Bratislave!

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl