Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Gruzínsku
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Gruzínsku

založenie firmy - ekonomika - dane - novinky

Už v treťom storčí pred Kristom bolo Gruzínsko zbrojárskou dielňou Atiky. V pohorí Kaukaz sa ťažilo zlato, striebro, meď a železo. Gruzínski remeselníci vyrábali meče, s ktorími bojovali gréci a Trojania. Veľmi dlhú tradíciu v Gruzínsku má vinohradníctvo.

V 20. storočí sa hospodárstvo Gruzínska koncentrovalo na turizmus v oblasti Kaukazu a Čierneho mora, pestovanie citrusových plodín, vinohradníctvo a pestovanie čaju, ako aj ťažbu čierneho uhlia, mangánu a medi. Na západe sa choval hovädzí dobytok, na východe ovce. Existoval aj malý priemyselný sektor, ktorý produkoval kovy, stroje, chemikálie a textil.

Po zániku Sovietskej únie utrpelo Gruzínsko v porovnaní s ostatnými nástupníckymi štátmi Sovjetskej únie mimoriadne ťažký hospodársky kolaps. V decembri 1990 uvalilo Rusko hospodársku blokádu na Gruzínsko. Občianska vojna a boje o nezávislosť v Abchádzku, Adžarsku, Južnom Ossetsku a Západnom Gruzínsku krízu ešte viac zostrili. Produkcia priemyslu a poľnohospodárstva klesla. Objem produkcie sa do roku 1994 skĺzol na úroveň roka 1989. Nezamestnanosť v hlavnom meste Tiflis stúpla na 40 %.

Pomoc zo západu prišla až v roku 1995, keď Svetová banka a Medzinárodný menový fond (MMF) poskytli Gruzínsku úvery vo výške 206 mil. USD a Nemecko vo výške 50 mil. nemeckých Mariek. Medzi rokmi 1995 a 1997 stúpol objem produkcie na približne 30 % úrovne sovietskych čias; do 2001 dosiahlo úroveň približne 35 %. 32 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby, 13 až 15 % domácností žije v extrémnej chudobe (štatistika z r. 2001). Platy nedržia krok s infláciou, starobné dôchodky sú približne 19 EUR mesačne, utečenci z občianskej vojny dostanú podporu maximálne 6 EUR mesačne.

Po zamatovej revolúcii v roku 2003 možno pozorovať pozitívny vývoj gruzínskeho hospodárstva. Štátny rozpočet sa zvýšil z 350 miliónov na 3,1 miliardy USD a objem zahraničného obchodu stúpol niekoľkonásobne. Výška priamych investícií v Gruzínsku stúpla v roku 2005 na 447,8 mil. USD a v roku 2006 už na 1 mld. USD. Úverové portfólio gruzínskych bánk sa do roku 2007 rozšírilo na viac než 1,5 mld. USD. V roku 2006 MMF pozitívne zhodnotil vo svojej správe vládne opatrenia na odstránenie chudoby, ekonomický rast a štrukturálne reformy krajiny.

Najväčší zahraničnoobchodný partner Gruzínska je Turecko, nasledované Ruskom, Azerbajdžanom a Nemeckom (stav v r. 2002). Po USA je Nemecko druhým najdôležitejším partnerom Gruzínska pri rozvojovej pomoci.

Gruzínske zahraničné dlhy činili na začiatku roka 2006 1,75 mld. USD. Veľká časť týchto peňazí pochádzala zo Svetovej banky (viac než 600 mil.), Medzinárodného menového fondu (MMF) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Ďalšími veriteľmi sú štáty GUS (Spoločenstvo nezávislých štátov – štáty formálne v Sovjetskej únii), predovšetkým Turkmenistan a Rusko.

V októbri 1995 bol s podporou MMF a Svetovej banky zavedený Lari ako nová mena Gruzínska. Do devalvácie v 1998 bola mena stabilná voči USD (1:1). Lari je konvertibilná mena = voľne vymeniteľná.

Gruzínsko vkladá svoje nádeje pre zotavenie hospodárstva do rozvoja medzinárodného transportného koridora prostredníctvom čiernomorských prístavov Poti a Batumi, veľkého ropovodu z azerbajdžanského Baku cez Tiflis do Ceyhanu v Turecku, tzv. Baku-Tiflis-Ceyhan-Ropovodu (BTC) a paralelne k tomu vedenému Juhokaukazskému plynovodu.

Gruzínske hospodárskopolitické reformy za obdobie 2005/06 boli veľmi chválené v správe Svetovej banky „Doing Business 2007“. Krajina zlepšila pozíciu zo 112 na 37 a nachádza sa tak medzi Francúzskom (35.) a Španielskom (39.).

Aktuálne novinky z Gruzínska

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.