Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Honkongu
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Honkongu

Detailné informácie o založení firmy v Honkongu

Po viac ako 150 rokoch britskej koloniálnej nadvlády bola prenesená suverenita nad územím po 1.7.1997 na Čínsku ľudovú republiku. Podľa Sino-British Joint Declaration (britskej deklarácie) z roku 1984 (uzavretá medzi Spojeným kráľovstvom a Ľudovou republikou Čína) bol Honkong premenený na región so zvláštnou správou (špeciálny administratívny región – SAR) s vysokým stupňom autonómie a bola garantovaná ďalšia existencia jestvujúceho kapitalistického hospodárskeho ako aj spoločenského a právneho systému na ďalších 50 rokov. Honkong ostáva preto aj do budúcnosti autonómny vo všetkých oblastiach hospodárskej, sociálnej a fiškálnej politiky. Výnimku tvorí len zahraničná politika a politika obrany, ktoré sú teraz Čínskou ľudovou republikou sledované.


Honkong predstavuje najvýznamnejšie centrum obchodu, financií a služieb v regióne juhovýchodnej Ázie/Ďalekého východu má centrálny význam ako hnací motor pre obchod s Čínou. Existuje veľký počet motívov, prečo založiť firmu v tejto malej (1.097 km2) a husto osídlenej oblasti (okolo 7 mil. obyvateľov:

  • Honkong je v súčasnosti so svojím extrémne výkonným prepravným prístavom a centrom leteckého nákladu jedenástou najväčšou obchodnou destináciou sveta.
  • Honkong bol dvanásty krát po sebe zvolený za celosvetovo " najliberálnejšie národné hospodárstvo ". V Honkongu nie sú napríklad žiadne obchodné bariéry, žiadne investičné obmedzenia a žiadne kontroly devízového trhu.
  • Na základe zodpovedajúcej infraštruktúry a geografickej polohy je Honkong pre rakúske firmy ideálnym regionálnym stanoviskom pre spracovanie Čínskej ľudovej rupubliky ako okolitých východných a južných ázijských trhov.
  • Vláda v Honkongu je nastavená na vytváranie priateľského prostredia pre podnikanie. Cudzinci tu môžu zakladať firmy bez obmedzení a sami prevádzkovať. Prevod kapitálu a zisku je sotva podrobený obmedzeniam.
  • Daňový systém je vytvorený veľmi jednoducho, daňové sadzby sú v medzinárodnom meradle veľmi nízke..
  • Honkong má status slobodného prístavu, kde väčšina produktov môže byť vyvezená bez platenia cla a výdavkov (s výnimkou alkoholu, tabaku a pohonných hmôt).
  • Právny systém je vytvorený jasne a prehľadne. Zákonodarstvo pracuje efektívne a je zabezpečené hladké presadenie súdnych rozsudkov. Britský Common Law sa používa naďalej (minimálne do roku 2047)
Služby ZAHRANIČNÉHO OBCHODU RAKÚSKO (AWO)

Spoločenské právo v Honkongu

Všeobecne o spoločenskom práve v Honkongu
Zastúpenie v Honkongu
Pobočka v Honkongu

Podnikateľské právo v Hongkongu

Úvod do podnikateľského práva v Honkongu
Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.