Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Írsku
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Írsku

Írsko sa v posledných troch desaťročiach vďaka šikovnej a dôslednej politike usídľovania priemyslu rozvinulo na veľmi atraktívnu lokalitu pre zahraničných investorov. Za pomoci výhodných štátnych podporných opatrení prišlo do Írska viac ako tisíc zahraničných podnikov. Popri početných chemických a farmaceutických podnikoch si zvolili Írsko ako krajinu na podnikanie i elektronickí a počítačoví výrobcovia, obzvlášt softvérové firmy a v neposlednom rade biotechnologické spoločnosti. Súčasne sa tu usídľujú aj medzinárodné firmy poskytujúce služby, špeciálne z oblasti finančníctva a sú veľmi podporované.

K pozitívnym rámcovým podmienkam, ktoré pojednávajú o firemných pobočkách v republike Írska patria:

  • EÚ-členstvo, Euro ako mena
  • V celej Európe najnižšia daň z príjmu fyzických osob 12,5%
  • Jeden z najatraktívnejších balíkov investičnej podpory v Európe, so štátnym príspevkom k investíciám v určenej výške, výskumné a vzdelávacie programy
  • Nadpriemerne vysoký hospodársky rast
  • Intenzívne hospodárske spojenectvo s USA
  • Disponibilnosť vysokoškolskými absolventmi a mladými pracovnými silami s rodným anglickým jazykom

Aj keď v poslednom čase sa Írsko konfrontuje na základe silno stúpajúcich mzdových nákladov s presídľovaním závodov do krajín s nízkymi mzdami, doteraz sa podarilo veľkú časť írskych podnikov udržať a pritiahnuť do krajiny nové investície. Získané investície sa koncentrujú na inovatívne odvetvia s vysokou pridanou hodnotou (ako napr. biotechnológie) a uchádzanie sa o Offshore-investície v oblasti služieb (odsun rôznych úloh-back-office medzinárodných spoločností do Írska)

Vo všeobecnosti možno povedať, že Írsko ponúka veľmi priateľské prostredie na investovanie. Založenie firmy je možné porovnateľne rýchlo a nebyrokraticky s pomerne nízkymi nákladmi.

Je dôležité hneď na začiatku zdôrazniť právnu situáciu - právny systém Írskej republiky sa nezakladá len na parlamentom stanovených zákonoch, ale aj - narozdiel od právneho systému kontinentálnej Európy – na írskych súdom vydaných rozsudkoch (Common Law). Používa sa princíp precedensov (Case Law), ktoré sú smerodajné, to znamená, že samostatné rozsudky majú moc zákonov a stávajú sa podkladom pre rozhodnutia rovnakých alebo podobných skutočností, čo podstatne sťažuje bezpečné posudzovanie právne relevantných okolností.

Služby zahraničného obchodu Rakúsko (AWO)

Aktuálne novinky a odborné články

Tu nájdete aktuálne novinky a odborné články na tému "zakladanie firiem v Írsku"

Zakladanie firmy v Írsku

Staňte sa naším partnerom v sieti expertov SLC-Europe.com

Partneri profitujú z Top10 - pozícií v internetových vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače sú uznávané ako vysokohodnotné informačné služby a tým nás nájdete medzi Top pozíciami vo vyhľadávačoch. Vyhľadávací výraz "Zakladanie firiem v Írsku" sa objaví v Google medzi Top 10 pozíciami. Využite tento efekt a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.

Máte možnosť za 50 EUR/mesiac alebo za dohodnutú odmenu, prezentovať na tejto stránke o našom redakčnom systéme alebo denné novinky resp. ponuky Vášho podniku. Zavolajte nám, my Vám radi poradíme podrobnejšie.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl