Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Kolumbii

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Kolumbii

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Kolumbia patrí k vedúcim hospodárskym národom latinskej Ameriky, a je najväčším producentom mnohých druhov rezaných kvetov. V produkcii karafiátov je svetovo na prvom a v produkcii rezaných kvetoch vo všeobecnosti na druhom mieste. S 3.500 druhmi rôznych orchidei má najväčší sortiment sveta. Rovnako je na prvom mieste v produkcii smaragdov a guadualtského dreva. Okrem toho je Kolumbia štvrtý najväčší producent kávy sveta, a v produkcii banánov leží na tretej priečke. Kolumbia je vedúcim producentom zemiakov v latinskej Amerike.

Napriek nepokojom kolumbijské hospodárstvo naďalej kontinuálne narastá, a tým predstavuje po Chile najväčší trhový nárast južnej Ameriky. V uplynulých dvadsiatich rokoch sa priemysel spotrebných statkov a priemysel základných surovín intenzívne rozrástli. V súčasnosti zohráva potravinársky a textilný priemysel najdôležitejšiu úlohu.

Kolumbia je celosvetovo štvrtý najväčší producent uhlia a niklu. Popri týchto zásobách má navyše isté rezervy ropy, v rozpätí od 1,54 do 1,84 miliárd barelov. [15] Kolumbii sa vo všeobecnosti pripisuje veľký ekonomický potenciál. Pripisuje sa jej hlavne kvôli pokročilej industrializácie, politickej stabilite a veľkého množstva surovín. Kolumbia disponuje veľkým aktívnym postom, ktorého humánny kapitál je celosvetovo uznávaný vďaka manažérskym schopnostiam: Competitiveness Year Book 2003 udelil Kolumbii druhé miesto spomedzi tridsiatich krajín s viac ako 20 miliónov obyvateľov. Tento index meria schopnosť konkurencie na manažérskej úrovni. Kolumbijsky manažéri obsadzujú druhé miesto po manažéroch z USA.

V hodnotení (http://www.doingbusiness.org/) najpriateľskejších krajín podnikania, ktoré bolo vytvorené dcérou svetovej banky International Finance Corporation, obsadilo Chile v roku 2005 – 25. miesto. Nemecko sa podľa tejto štúdii nachádza na mieste 19, a Kolumbia ako druhá najlepšie umiestená krajina Južnej Ameriky na 66. mieste.

Časť kolumbijského hospodárstva je priamo alebo nepriamo ovplyvňované pestovaním a produkciou nelegálnych drog. Roľníci pestujú hlavne kokaín a mak siaty, pretože si sľubujú väčší zárobok ako pri produkcii potravín alebo kávy. Nátlak Drogových kartelov im často nedovolí prestúpiť na legálny tovar.

V roku 2005 stúpol hrubý domáci produkt na 109 miliárd amerických dolárov. Priemerný príjem na obyvateľa pripadá na 2.157 USD. Od roku 1998 sa Kolumbia považuje za pozitívny príklad finančnej stability a úspešných trhových reforiem.

Dôležité Kolumbijke podniky sú: Ecopetrol (ropa), Bavaria (pivo a nápoje), ETB (komunikácia), ISA (energia), EXITO (supermarkety), Compañia Nacional de Chocolates (potraviny), Manuelita (cukor), Colpatria (Banka), Alpina (mliečne výrobky), Coltejer (Textil), Acerías Paz del Río (oceľ), Argos (cement), Corona (Keramika) a Norma (tlač). Aj zahraničné podniky si vyberajú Kolumbiu za stredisko svojich juhoamerických aktivít: Siemens, Microsoft, Renault, Bayer, BASF, Dupont, Procter & Gamble, STEAG, Goodyear, General Motors a Hewlett-Packard.

Aktuálne novinky o Kolumbii

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl