Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Mexiku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Mexiku

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Hospodárstvo Mexika bolo v posledných rokoch silno od regulované a privatizované. Dominantnosť súkromných firiem neustále narastá a privatizácie železníc, prístavov a letísk sa blížia k svojmu koncu, rovnako ako privatizácie bánk. Liberalizácia energetického sektoru naďalej narastá. Oblasti telekomunikácie a petrochémie čakajú ešte reformy. Maquiladorský priemysel zosilňuje svoju pozíciu v mexickom hospodárstve a to predovšetkým v textilnom sektore.

Mexiko je hospodársky významná krajina latinskej Ameriky a momentálne zaujíma 8. priečku v celosvetovom exportnom hodnotení.

Hrubý domáci produkt (571 miliárd Euro, na 37,73 miliónov obyvateľov za rok 2004) sa delí na:

* Poľnohospodárstvo: 4 % z HSP sú dosahované 18% zamestnaných
* Priemysel: 27,2% z HSP sú dosahované 24% zamestnaných
* Poskytovanie služieb: 68,8% z HSP sú dosahované 58% zamestnaných

Aktuálne novinky o Mexiku

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl