Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Nikarague

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Nikarague

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Nikaragua patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Prijem na obyvateľa pripadal v roku 2003 na 623 Euro, a tým leží Nikaragua podľa definície WHO pod hranicou chudoby. Napriek tomu nepatrí Nikaragua do skupiny Least Developed Countries (LDC) WHO, pretože na to by potrebovala (ne)spĺňať ďalšie kritéria. Okrem toho je Nikaragua považovaná za vývojový štát. 50% obyvateľstva žije v chudobe a u obyvateľoch dedín stúpol tento podiel až na 70%. Nikaragua je dnes po Haiti druhá najchudobnejšia krajina v latinskej Amerike. Dôvodov pre zlú hospodársku situáciu je mnoho, popri historických faktoroch a jednostrannej hospodárskej štruktúre hrajú významnú úlohu aj časté prírodné katastrofy (zemetrasenia, sopečné výbuchy, víchrice).

Predchádzajúca Bolañosová vláda sa snažila poháňať dopredu trhovo hospodárske reformy a zvýšiť hospodársky rast. Pritom mala byť zvýšená atraktivita Nikaraguy ako hospodárskeho stanoviska, avšak predovšetkým pre zahraničných investorov. Táto snaha sa však nestretla len so súhlasom. V decembri 2002 uzavrela Nikaragua Trojročnú zmluvu s internacionálnym menovým fondom (IWF). Hrubý domáci produkt ležal s 2,3% aj v roku 2003 pod hodnotou rastu obyvateľstva 2,6%.

V roku 2005 žilo skoro 80% nikaragujského obyvateľstva z menej ako dvoch amerických dolárov na deň a približne 45% z menej ako jedného doláru na deň. Severozápad krajiny prežil v roku 2005 hladomor, ktorý aj naďalej pretrváva.

Aktuálne novinky o Nikarague

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl