Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Paname

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firmie v Paname

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Najdôležitejší zdroj prímov panamského národného hospodárstva je Panamský kanál, na ktorého spravovaní, prevádzke a údržbe sa podieľa približne 8000 pracovníkov, rovnako ako registrovanie lodí. V Paname sa celosvetovo registruje najviac lodí(približne každá piata). A to hlavne kvôli nekomplikovanej metóde a neveľkým daniam.

Najdôležitejší panamský zdroj prímov súvisí s prevádzkou panamského kanálu. Tento kanál dlhý čas spoločne spravovali Panama a Spojené Štáty Americké. Od 31.decembra 1999 podlieha kanál len Paname. Pre hospodárstvo ktoré už trpelo pod sankciami spojených štátov, znamenalo americké vmašírovanie v roku 1989 veľký úder. Hrubý domáci produkt (HDP) činí 13 733 miliónov amerických dolárov(2004; poskytovanie služieb: 74%, priemysel 18%, poľnohospodárstvo: 8%); z tejto hodnoty vychádza HDP na obyvateľa - 4210 amerických kolárov.

Celkový počet obyvateľov ktorý majú regulárne platenú prácu je menej ako jedna tretina z celkového počtu obyvateľstva. Zvyšok obyvateľstva robí pre vlastnú spotrebu, žije z práce na čierno alebo je nezamestnaný(2005: 9,6%).19 percent regulárne zárobkovo činných osôb robí v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rybolove, 62 % obyvateľov je zamestnaných v obchodnom, finančnom a služobnom sektore a 19 percent v priemysle. Skoro 17 % mzdových pracovníkov je organizovaných v odboroch

Aktuálne novinky o Paname

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl