Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Paraguaji

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Paraguaji

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Paraguaj bol po 60te roky čisto agrárna krajina, ale tiež krajina zaoberajúca sa vodným hospodárstvom. Dnes hrá poľnohospodárstvo tiež dôležitú úlohu: 39 % obyvateľstva pracuje v agrárnom sektore, ktorý ku HDP prispieva 24,9%. Veľkostatky sú zaťažované majiteľskou štruktúrou, približne 80% v poľnohospodárstve využiteľnej plochy patrí dvom percentám obyvateľstva – znak typický pre štáty latinskej Ameriky.

Od 70tych rokov sa vyvinul priemyselný sektor, ktorý v roku 2006 k HDP prispel 13,9%

Sektor poskytovania služieb prispel k HDP s 51,4 percentami leví podiel.

V trávnatých oblastiach Gran Chaca sa skoro výlučne vyskytuje pastvinné hospodárstvo. V posledných desaťročiach tu mennoniti vybudovali mliekarenské hospodárstvo podľa európskych štandardov, ktoré teraz leží pevne v ich rukách. Východne od rieky Paraguaj je sústredené hlavne roľníctvo. Produkujú sa tu hlavne sójové bobule, maniok, bavlna, cukrová trstina a obilie. Produkty lesného hospodárstva(29 % Paraguaju je pokrytých lesom) sú okrem dreva tannin a petitgrain. Petitgrain je olej z horkých pomarančov, ktorý sa používa pri výrobe parfumov.

Banícky priemysel nemá veľký význam, pretože z nálezísk sa ťaží len v obmedzenom množstve. Nachádza sa tu ropa, železná ruda, mangán a ložiská kamenej soli.

Od sedemdesiatych rokov zaznamenaj priemyselný sektor obdivuhodné prírastky a v dnešnej dobe prispieva 13,9 percentami k HDP. Priemyselná produkcia sa zameriava na ďalekosiahle poľnohospodárske statky a statky lesného hospodárstva. Prevládajúce odvetvia sú spracovanie dreva a mäsa, ťažba prírodných olejov ako aj výroba cukroviniek a ovocných štiav. Okrem toho sa tu nachádzajú textilné a sklárske fabriky ako aj cementáreň. 22% zárobkovo činného obyvateľstva je zamestnaných v priemysle.

Zdrojom devíz Paraguaju je elektráreň Itaipú, ktorá bola do roku 2006 najväčšou elektrárňou sveta. Bola vybudovaná ako Joint-Venture spoločne s Brazíliou a patrí týmto dvom štátom rovnakým podielom. 99,88% celkovej paraguajskej energie je vyprodukovaných vodnými elektrárňami. Energia vyprodukovaná elektrárňou itapiú, ktorú Paraguaj nedokáže spotrebovať musí byť predaná Brazílii za výrobnú cenu.

Paraguajské trhové hospodárstvo je silne poznačené tieňovým hospodárstvom. Tieňové hospodárstvo sa vyznačuje dovozom konzumných artiklov a ich opätovného vývozu do susedných zámožných krajín ako aj aktivitami tisícich maloobchodníkov a pouličných obchodníkov.

Kvôli významu tieňového hospodárstva sú hospodárske dáta ťažko získateľné. Veľké percento obyvateľstva pracuje v poľnohospodárstve a to často formou substitučného hospodárstva.

Aktuálne novinky o Paraguaji

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl