Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Ázii> Zakladanie firiem v Pásme Gazy
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Pásme Gazy

založenie firmy - ekonomika - dane - novinky

Priemysel Pásma Gazy pozostáva väčšinou z malých rodinných podnikov, v ktorých sa vyrábajú textílie, mydlá, rezbárske výrobky z olivového dreva, a suveníry z perlete. Niektoré malé moderné priemyselné podniky tu vystavali Izraelci. Elektrická energia sa dováža z Izraela. Najdôležitejšie agrárne produkty sú olivy, citrusové plody, zelenina, hovädzie mäso a mliečne výrobky. Hlavné vývozné artikle sú citrusové plody a rezané kvety, hlavné dovozné artikle sú potraviny, spotrebný tovar a stavebné materiály. Najdôležitejšími obchodnými partnermi Pásma Gazy sú Izrael, Egypt a Západné Jordánsko.

Výkonnosť ekonomiky Pásma Gazy sa v rokoch 1992 až 1996 znížila približne o jednu tretinu. Tento pokles sa vysvetľuje na jednej strane korupciou a zlým hospodárením Jassira Arafata, na druhej strane uzatvorením izraelských hraníc, ktorým bol prerušený pohyb tovarov a osôb medzi Izraelom a Pásmom Gazy. Najnegatvínejším sociálnym dôsledkom bolo, že vznikla vysoká nezamestnanosť.

V nasledujúcich rokoch robil Izrael také rozsiahle uzatvorenia hraníc zriedka, robil tiež opatrenia aby zmiernil účinky blokád a iných bezpečnostných opatrení na import palestínskych tovarov a pracovných síl do Izreala. Tieto zmeny viedli k trvalému hospodárskemu ozdraveniu Pásma Gazy.

Rozmach skončil s vypuknutím druhej intifády na jeseň roku 2000. Druhá intifáda viedla k úplnému uzatvoreniu hraníc izraelskou armádou, ako aj častým dopravným zápcham v palestínskych samosprávnych oblastiach, čo silne postihlo obchod s tovarom a pohyb pracovných síl. Vnútroštátne povstania a izraelské vojenské akcie v palestínskych oblastiach viedli k zničeniu dôležitých závodov a štruktúr štátnej správy, ukončeniu činnosti množstva podnikov a náhlym výpadkom HDP.

Ďalším z hlavných faktorov bolo zníženie pracovných príjmov v dôsledku obmedzeného počtu obyvateľov, ktorí mali povolené cestovať za prácou do Izraela. Po izraelskom ústupe z Pásma Gazy Izrael opäť povolil obmedzenému počtu pracovníkov prichádzať za prácou do Izraela. Po víťazstve Hamasu v parlamentných voľbách v roku 2006 Izrael oznámil, že bude tieto povolenia opäť redukovať alebo ich úplne ukončí.

Izraelskí osadníci postavali počas ich prítomnosti v Pásme Gazy skleníky a experimentovali s novými poľnohospodárskymi metódami. Skleníky zabezpečovali prácu pre stovky palestínčanov. Keď sa Izraelci v lete 2005 stiahli z Pásma Gazy, Svetová banka odkúpila skleníky a dala ich k dispozícii palestínskemu ľudu, aby oživila jeho hospodárstvo. Hoci v niektorých oblastiach dochádzalo k rabovaniu a vandalizmu, väčšinu z týchto skleníkov palestínski farmári stále využívajú.

Aktuálne novinky o Pásme Gazy

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.