Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Peru

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Peru

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Peru má riadene národné hospodárstvo, ktoré bolo za posledné roky od regulované a privatizované. Tento fakt viedol k ovládnutiu trhu Severoamerickými koncernami a európskymi firmami. Tento stav je z časti monopolný. Za zmienku stoja napr. španielske firmy ktoré ovládajú telekomunikačný sektor.

12. apríla roku 2006 podpísalo Peru dohodu o voľnom obchodovaní s USA.

Krajina je bohatá na prírodné bohatstvo, predovšetkým na zlato a meď, ktoré ťaží a vyváža medzinárodná konzorcia. Dodatočne má veľký význam poľnohospodárstvo a rybolov. Popri cukrovej trstine sa vyváža veľké množstvo kávy. Tieto produkty sa pestujú predovšetkým v osídlených západných oblastiach v ktorých sa zavlažuje len umelo. Veľké oblasti Selvy sa skoro vôbec nevyužívajú. V týchto oblastiach sa vyskytuje zväčša subsistenčné hospodárstvo.

Priemysel je sústredený hlavne na pobreží, predovšetkým na Lime. Okrem prírodného bohatstva sú ostatné obory podradné.

Keďže sa tu nachádza veľa nedotknutej prírody krajina ponúka ekologický turizmus. Zaujímavé sú predovšetkým dažďové lesy na východe krajiny. Andy ponúkajú putovanie pri Huarazi a Cuzco ako aj Machu Picchu - jedno z najobľúbenejších archeologických nálezísk južnej Ameriky. Aj jazero Titikaka je veľmi obľúbené.

Napriek tomu že má krajina hustú cestnú sieť, sú cesty okrem najdôležitejších trias zväčša kostrbaté a v obdobiach dažďa často nepojazdné.Aj horská poloha a veľká vzdialenosť môže spraviť cestovanie obťažnejšie ako v Európe.

Tieňové hospodárstvo

Informačný sektor v Peru je dobre rozvinutý. Súčasťou tieňového hospodárstva je kokaín. Kokaínové listy slúžia predovšetkým chudobnému obyvateľstvu ako doplnok potravy, pretože žuvanie týchto listov potláča hlad, únavu, chlad a závažne ochorenia.

Plocha na ktorej sa pestuje táto rastlina má rozlohu zhruba 121.000 ha. Podľa údajov národného úradu pre boj proti drogám DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) bolo v roku 2004 v Peru vypestovaných 110.000 ton kokaínových listov. S týmto výsledkom sa Peru dostalo celosvetovo na druhé miesto v produkcii kokaínových listov: 54% Kolumbia, Peru 30% a Bolívia 16%. Približne 85% úrody sú určené pre ilegálnu produkciu. Zisky z ilegálnych exportov vysoko prevyšujú legálny export.

Aktuálne novinky o Peru

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl