Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Poľsku
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Poľsku

Založenie firmy a umiestnenie podniku v Poľsku

V posledných rokoch sa Poľsko veľmi rozvíjalo v strednej a východnej Európe k vedúcim miestam pre zahraničných investorov. Pre rakúske spoločnosti ponúka Poľsko zaujímavé perspektívy na základe nižších výrobných nákladov. V predošlom roku sa stále zlepšovali po vstupe Poľska do EÚ právne ako infraštruktúrne rámcové podmienky pre zahraničných investorov.

Od 1. mája 2004 platia aj v Poľsku, podľa zmluvy o pristúpení medzi členskými štátmi Európskej únie a Poľskou republikou, principiálne európske právne predpisy. Vzťahuje sa to tak pre pôvodné zmluvy EÚ (napr. zmluva o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „ES-zmluva"), ako aj doteraz vydané právne akty orgánov EÚ (smernice a ustanovenia).

Podľa Článku 43 ods.1 ES-zmluvy sú zásadne zakázané obmedzenia voľných pobočiek. Voľnosť pobočiek zahŕňa tak prijatie a vykonávanie samostatných zárobkových činností ako aj založenie a vedenie podnikov (spoločnosti občianskeho a obchodného práva) po odúhlasení súčasných členských štátov.

Prechodné ustanovenia v tejto oblasti sa nevyskytujú. To znamená, že rakúske spoločnosti dali k dispozícii od termínu vstupu do EÚ prostredníctvom vnútroštátneho poľského práva možnosť použitia foriem spoločností zahŕňajúc pobočky ako aj zastúpenie pre svoje hospodárske činnosti.

Založenie firmy v Poľsku

Založenie firmy v Poľsku

Úvod do poľského založenia firmy a umiestnenia podniku

Spoločenské právo v Poľsku

Založenie s.r.o. v Poľsku
Prehľad zakladateľských aktivít, trvanie a predovšetkým náklady
Orgány poľskej s.r.o.
Povinné orgány spoločnosti sú predstavenstvo a zhromaždenie spoločníkov s.r.o. Pre vykonávanie kontrolnej činnosti môže byť zriadená dozorná rada alebo revízna komisia.

Založenie firmy v Poľsku

Staňte sa naším partnerom v expertnej sieti SLC-Europe.com

Partneri profitujú z top - 10 pozícií v internetových vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače nám poskytujú vysokohodnotné informačné služby, vďaka ktorým nás nájdete medzi top-pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania. Hľadaný výraz „Zakladanie firiem v Poľsku“ sa objaví v Google medzi top-10 pozíciami. Využite tento efekt a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.

Máte možnosť za 50 EUR/mesiac alebo za dohodnutú odmenu prostredníctvom nášho redakčného systému na tejto stránke prezentovať novinky, resp. ponuky Vášho podniku. Zavolajte nám, radi Vám poradíme podrobnejšie.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl