Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Portugalsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Založenie firmy v Portugalsku

Založenie firmy a dane v Portugalsku

Založenie firmy v Portugalsku ponúka množstvo výhod

Eder Herbert, väčšinový vlastník poradenskej skupiny SLC

Portugalsko ponúka ako miesto pre zriadenie pobočky aj po zmenách v strednej a východnej Európe veľké výhody pre rakúske podniky a stojí za úvahu pri voľbe umiestnenia podniku.

Výhody predstavujú: nízke mzdové náklady, pri dobrom manažmente vysoká produktivita, dobrá infraštruktúra a v neposlednom rade historické spojenia Portugalska s početnými bývalými kolóniami.

V Portugalsku existujú štyri formy spoločností:

  • sociedade em nome colectivo (približne zodpovedá VOS),
  • sociedade por quotas (spol. s r. o.),
  • sociedade anónimas (akciová spoločnosť) und
  • sociedade em comandita (komanditná spoločnosť).

Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene jedine pri sociedade em nome colectivo a pri sociedade em comandita simples.
Najbežnejšie formy spoločností v Portugalsku sú sociedade por quotas a sociedade anónima.


Neexistujú žiadne obmedzenia pre zahraničný kapitál. Jedine projekty, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti alebo zdravia musia byť preskúšané a povolené od Associação Portuguêsa de Investimento (API). K tomu nie je nutné mať portugalského spoločníka. Podnik bude radený ako firma so zahraničným kapitálom, ak jeho kapitál je z viac ako 20 % ovládaný nie tuzemskými osobami alebo pri ktorom zahraničné osoby držia viac ako 10 percent spoločnosti.


Pre zahraničných investorov existuje predpis pre nahlásenie investícií, resp. ich rozlíšenie pre štatisticke a administratívne účely.


Priemerná doba, potrebná na založenie podniku v Portugalsku, ak sa človek rozhodne pre veľmi užitočnú Centros de Formação de Empresa (CFE´s), je 23 dní.
Pri založení vznikajúce náklady, odhliadnuc od spoločenského kapitálu, činia okolo 550 EUR - notárske náklady, potvrdenie pre registráciu, zverejnenie v časopise Diário de República atď.

Ďalšie informácie o založení firmy v Portugalsku

založenie firmy, dane, pracovné právo, spoločenské právo v Portugalsku

Živnostenské právo v Portugalsku
Bezcolná zóna Madeira
Daňové právo v Portugalsku
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl