Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Rakúsku
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Rakúsku

Pre Vaše založenie firmy v Rakúsku máme expertov, ktorí Vám radi optimálne poradia.

Výhody založenia firmy v Rakúsku

1.) politická a spoločenská stabilita

2.) perspektívny pracovný trh
Je jedno či v oblasti cestovného ruchu, remesle alebo v priemysle: kvalifikovaná zahraničná a predovšetkým nemecká pracovná sila je v alpskej republike vítaná a často tu nájde aj zamestnanie, ktoré bolo niektorým nezamestnaným vo vlasti dlho zakazované.

3.) priaznivé zdanenie
Nízke podnikateľské zdanenie, mierna daň z príjmu, vzdanie sa živnostenskej dane a dane z majetku a veľmi vhodný daňový model pre súkromné nadácie sa postarali o veľký medzinárodný záujem. So sadzbou dane z príjmu právnických osôb vo výške 25 % je Rakúsko v porovnaní s novými členskými štátmi EU na vedúcej pozícii.

Pre úspešné usadenie sa v alpskej republike je potrebné fundované know-how, ktoré vychádza nie len z bežných vedomostí...

Ďalšie informácie:

Rakúska GmbH v praxi
Tu nájdete všetky dôležité informácie o rakúskej GmbH.
Virtuálna kancelária v Rakúsku
Potrebujete aj serióznu úradnú adresu v Rakúsku. Naše riešenia virtuálnej kancelárie Vám s tým pomôžu
Súkromná nadácia v Rakúsku
Rakúska súkromná nadácia je jedna z najlepších na svete.

Aké spoločenské formy sú v Rakúsku

Spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH)

GmbH je právnická osoba a má vlastnú právnu subjektivitu, to znamená že môže nadobúdať práva, prijímať záväzky, rovnako ako žalovať a byť obžalovaná. Na založenie GmbH je potrebné uzavretie spoločenskej zmluvy (notársky úkon). GmbH môže byť založená aj jednou osobou vyhlásením o založení spoločnosti. GmbH vzniká ako právny subjekt so zápisom do Obchodného registra. Minimálne základné imanie GmbH je 35.000 EUR a skladá sa z vkladov spoločníkov. Nad rámec spoločenského vkladu spoločníci neručia za záväzky spoločnosti.
Najvyšší orgán GmbH je valné zhromaždenie spoločníkov. Na ňom spoločníci vyjadrujú svoje požiadavky. GmbH vedie a zastupuje konateľ, ktorý je objednaný valným zhromaždením.
GmbH môže byť založená prakticky pre všetky odvetvia a je to najrozšírenejšia forma spoločnosti v Rakúsku.


Akciová spoločnosť (AG)

Tak ako GmbH aj AG je právnická osoba a má vlastnú právnu subjektivitu. Pri založení AG musí byť dohodnutá stanova (notársky osvedčená). AG vzniká ako GmbH zápisom do Obchodného registra. Základné imanie AG je minimálne 70.000 EUR a tvorí sa upisovaním akcií spoločníkmi (akcionármi). Z toho vyplýva, že akcionári neručia za záväzky AG
Nutnými orgánmi AG sú: predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie. Akcionári vyjadrujú svoje požiadavky na valnom zhromaždení, ktoré tiež volí členov dozornej rady. Vedenie spoločnosti a jej zastupovanie realizuje predstavenstvo, ktorého členov menuje dozorná rada.


Verejná spoločnosť (OG)

OG môže získavať práva a vstupovať do záväzkov, žalovať a byť žalovaná. Založenie OG sa uskutočňuje uzavretím spoločenskej zmluvy. Pre spoločenskú zmluvu nie je síce zákonom predpísaná žiadna presná forma; je však nutné písomné vyhotovenie zmluvy. OG sa zapisuje do Obchodného registra; vzniká až zápisom do OR. Na rozdiel od kapitálových spoločností (GmbH, AG) nie je nutné žiadne základné imanie; pre založenie teda nie je nutné zaobstarávať žiadnu hotovosť. Spoločníci ručia osobne, neobmedzene a solidárne za záväzky spoločnosti. Toto ručenie nesmie byť obmedzené voči veriteľom.
V zásade je každý spoločník oprávnený na obchodné vedenie a môže spoločnosť aj sám zastupovať.
OG môže slúžiť na všetky povolené ciele vrátane slobodných povolaní a poľnohospodárskych a lesníckych činností.


Komanditná spoločnosť (KG)

Komanditná spoločnosť je v podstate rovnako štruktúrovaná ako OG. V KG sú ale popri neobmedzene ručiacich spoločníkoch (komplementároch) aj obmedzene ručiaci spoločníci (komanditisti). Títo ručia len do výšky ich vkladu. Komanditisti zásadne nie sú oprávnení na obchodné vedenie alebo zastupovanie spoločnosti.
KG môže slúžiť na všetky povolené ciele vrátane slobodných povolaní a poľnohospodárskych a lesníckych činností.

Zdroj: WKO

Založenie spoločnosti v Rakúsku

Staňte sa našim partnerom v sieti expertov SLC-Europe.com

Partneri profitujú z top-10 pozícií v internetových vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače nám poskytujú vysokohodnotné informačné služby, vďaka ktorým nás nájdete medzi top-pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania. Hľadaný výraz „Zakladanie firiem v Rakúsku“ sa objaví v Google medzi top-10 pozíciami. Využite tento efekt a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.</p>
<p>Máte možnosť za 50 EUR/mesiac alebo za dohodnutú odmenu prostredníctvom nášho redakčného systému na tejto stránke prezentovať novinky, resp. ponuky Vášho podniku. Zavolajte nám, radi Vám poradíme podrobnejšie.<br /></p>

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.