Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Rumunsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Rumunsku

Prehľad o zakladaní firmy v Rumunsku a o daňovom zvýhodnení

Založenie firmy v Rumunsku - expertný prehľad

Aby ste si zabezpečili úspešný vstup na rumunský trh, potrebujete partnera, ktorý dobre pozná tento hospodársky priestor!

Všetci naši kvalifikovaní partneri na založenie firmy v Rumunsku hovoria plynule nemecky. Tým je zabezpečená optimálna starostlivosť o zákazníka. Dôverujte preto pri zakladaní firmy v Rumunsku len zakladateľským agentúram s expertnou pečaťou SLC- sieť expertov.

Rumunsko v detailoch

Herbert Eder, majoritný vlastník SLC-poradenskej skupiny

S 16 %-nou sadzbou dane zo zisku ako aj z príjmu je Rumunsko od poslednej zmeny 2005 v Európskej únii. Daň z príjmu právnických osôb v Rumunsku je rumunská "daň zo zisku" a platí aj pre rumunské osobné spoločnosti.

Osobitosť predstavuje rumunská pobočka. Platí ako obchodné zastúpenie zahraničnej materskej spoločnosti, pre ktorú je osobité povolenie Ministerstva zahraničných vecí nevyhnutnosťou, pretože nemá právnu subjektivitu a môže sa starať výhradne o sprostredkovanie obchodných vzťahov. Avšak zdaňuje sa jednotne paušálnym poplatkom 4.000 EUR.

Rumunsko pozná rovnako ako väčšina európskych krajín základné formy spoločenského práva ako s.r.o., a.s., k.s. a iné. Ako všade v Európe je S.R.L (s.r.o.) najbežnejšou formou spoločnosti, obzvlášť kvôli tomu, pretože minimálny kapitál pri založení je len cca. 54 EUR (nezávisle od výmenného kurzu)

Ako už je známe od väčšiny východeurópskych krajín, tak aj v Rumunsku je povinnosť odviesť zo zisku 5 % na rezervný fond.

Daňová sadzba pre DPH je v Rumunsku 19 %!

Spol. s r.o.

Pokračujúce linky a informácie o založení firmy v Rumunsku

Založenie s.r.o. v Rumunsku
Informácie, ceny, objednávacie možnosti
vrátane firiem na kľúč

Virtuálne kancelárie v Bukurešti alebo v Sibiu
Máte na výber z 3 variant
Dôležité požiadavky pre rumunskú S.R.L. (s.r.o.)

Aké predpoklady potrebujete na založenie firmy v Rumunsku? Tu je k tomu podrobné vysvetlenie
Výpis z registra trestov daňovníka
Vysvetlenie výpisu z registra trestov daňovníka pri zakladaní firmy v Rumunsku

Postupu pri založení firmy v Rumunsku
Detailnejšie vysvetlenie založenia firmy v Rumunsku. Tu už nezostanú žiadne otázky nezodpovedané.
Dr. Thomas Wendel, člen SLC-poradenskej skupiny

Rumunsko patrí z pohľadu nemeckých spoločností ako stanovisko pre premiestnenie produkcie, ako aj z hľadiska výskumných a vývojových služieb, ale aj trh odbytu určite k najatraktívnejším krajinám Európy, aj keď nie všade vo svete. Zostavili sme pre Vás najdôležitejšie lokalizačné faktory nového člena EÚ.

Nízke osobné náklady
Najdôležitejším argumentom na premiestnenie sa do Rumunska sú minimálne mzdové náklady. Podľa druhu kvalifikácie činnosti môžu byť redukované až o 80 % oproti podnikaniu v nemeckom priestore.

Zodpovedajúca kvalifikácia, jazykové znalosti
Univerzitná úroveň vzdelania v Rumunsku je vysoko uznávaná. K dispozícii na nasadenie do prevádzky sú početné vzdelané a vysokomotivované odborné pracovné sily. Na mnohých univerzitách krajiny môžu študenti absolvovať kompletné študijné predmety v nemčine alebo v angličtine, a tým disponujú potenciálni zamestnanci výbornými jazykovými znalosťami. Tak sa dá dosiahnuť nielen vo výrobe relatívne vysoký štandard kvality, ale aj premiestnenie výskumu a vývoja predstavuje pre mnohé spoločnosti atraktívnu alternatívu. K tomu je Rumunsko na základe rôznorodosti jazykových znalostí ideálnym miestom pre call centrum vo východnej Európe.

Priestorová blízkosť
Západné veľkomestá Rumunska, ako Temešvár (Timisoara), sú vzdialené od Mníchova menej ako 1000 km. Čas letu z Nemecka do Rumunska trvá približne 2 hodiny. Mnohé letecké spoločnosti ponúkajú denné spojenie z nemeckých letísk aj do miest mimo Bukurešti.

Dobré rámcové podmienky na investovanie
Právny systém Rumunska je prispôsobený z veľkej časti právu Európskej únie. Formality pre založenie rumunskej s.r.o. alebo a.s. sú rozsiahle, avšak relatívne rýchlo odbaviteľné. Náklady na infraštruktúru sa pohybujú ešte na čiastočne nízkej úrovni. Právne je rumunská s.r.o. s väčšinovým zahraničným kapitálom plnohodnotná právnická osoba, čím je možné aj nadobudnutie nehnuteľností a pozemkov bez problémov.

Daňové výhody
01.01.2005 sa v Rumunsku zaviedla jednotná daňová sadzba vo výške 16 %. Platí tak pre „daň zo zisku" (zodpovedá nemeckej DzP právnických osôb) ako aj pre daň zo mzdy.„Daň z dividend" (zrážková daň) je vo výške max. 15%. K dani zo živnosti neexistuje v Nemecku žiaden ekvivalent. Rumunsko patrí v súčasnosti vďaka daňovým reformám spomedzi fiškálnych hľadísk k najatraktívnejším krajinám v Európe.

Založenie firmy v Rumunsku

Staňte sa naším partnerom v expertnej sieti SLC-Europe.com

Partneri profitujú z top-10 pozícií v internetových vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače nám poskytujú vysokohodnotné informačné služby, vďaka ktorým nás nájdete medzi top-pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania. Hľadaný výraz"Založenie firmy v Rumunsku" sa objaví v Google medzi top-10 pozíciami. Využite tento efekt a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.

Máte možnosť za 50 EUR/mesiac alebo za dohodnutú odmenu prostredníctvom nášho redakčného systému na tejto stránke prezentovať novinky, resp. ponuky Vášho podniku. Zavolajte nám, radi Vám poradíme podrobnejšie.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl