Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Slovinsku
Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Slovinsku

Prehľad o zakladaní firiem v Slovinsku a riadenie daní

Slovinská ekonomika patrí k najsilnejším spomedzi bývalých kandidátskych krajín na členstvo v EU zo stredo- a východoeurópskych štátov. Už pred nezávislosťou tvorila zväzová republika Slovinsko významnú časť domáceho produktu Juhoslávie.

Reštrukturalizácia hospodárstva patrí k hlavným úlohám. Slovinsko pritom pokračuje pomalšie ako všetky ostatné kandidátske krajiny. Asi 50 percent štátnych podnikov sa doteraz privatizovalo. Napriek tomu je slovinská ekonomika s jej mnohými stredne veľkými podnikmi modelom úspechu.

K najdôležitejším obchodným partnerom patria členské štáty Európskej únie – predovšetkým Rakúsko.

Zákonné podklady

  • Zákon o hospodárskych spoločnostiach (Vestník Slovinskej republiky č. 42/06)
  • Kartelový zákon (Vestník Slovinskej republiky č. 99/04 – v upravenom znení)
  • Zákon o prevzatí (Vestník Slovinskej republiky č. 79/06)
  • Zákon o spolupôsobení zamestnancov na riadení (Vestník Slovinskej republiky č. 42/93, 56/01)
  • Zákon o verejnom používaní slovinského jazyka (Vestník Slovinskej republiky č. 86/04)

Slovinský zákon o Hospodárskych spoločnostiach pozná nasledovné formy zahraničných investícií:

  • Založenie pobočky;
  • Založenie podniku v úplnom zahraničnom vlastníctve (dcérsky podnik);
  • Prevzatie 100 percentného podielu v existujúcom podniku;
  • Účasť na práve vznikajúcom podniku, pričom zahraničný vlastnícky podiel alebo zahraničné hlasovacie práva musia tvoriť aspoň 10 % a môže mať podstatný vplyv na obchodné vedenie podniku;
  • Založenie spoločného podniku so slovinským partnerom (Equity Joint-Venture), pričom zahraničný vlastnícky podiel alebo zahraničné hlasovacie práva musia tvoriť aspoň 10 % a môže mať podstatný vplyv na obchodné vedenie podniku.

Slovinský investiční partneri môžu popri právnických osobách (hospodárske spoločnosti, družstvá, územné združenia) byť aj fyzickými osobami. Principiálne môže cudzinec zakladať podnik za tých istých podmienok ako tuzemská osoba ("Právne postavenie národov a národností" - Princíp).

Náhľad pre tlač

Hotlinezeiten:
Montag - Freitag
8:00 Uhr - 14:00 Uhr

Aufgrund des großen Telefonaufkommens kann es zu Wartezeiten während der Supportzeiten kommen.

Bequemer für Sie ist es, ihre Anfrage über unser Online-Support-Center zu stellen.
www.slc-europe.at
www.slc-europe.bg

 

19 % legal endbesteuert!

Für Steuerpflichtige aus Österreich und Deutschland.