Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Amerike> Zakladanie firiem v Uruguaji

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem v Uruguaji

Zakladanie firiem - hospodárstvo - dane - novinky

Uruguaj má trhové hospodárstvo ktoré je vybavené veľkým štátnym sektorom – 25% všetkých zamestnancov je zamestnaných vo verejnom obore. Štát vlastní monopolné podniky ako napr. štátne železnice, zásobovanie elektrickou energiou, Telekomunikácie, národnú leteckú spoločnosť a štátny rozhlas. Na rozdiel od svojich susedov začal Uruguaj privatizovať štátne priemysle až nedávno. Hospodárstvo krajiny je postavené na pevných základoch, avšak je náchylné byť zaťahované do hospodárskych kríz svojich susedov Argentíny a Brazílie. K tomu je Uruguaj u zahraničných investorov skorej neznámy.

Uruguajské hospodárstvo sa opiera o poľnohospodárstvo, hlavne o chov dobytku. Uruguaj mal po 50te roky hospodársku konkurencieschopnosť ktorá sa dala porovnávať s európskymi krajinami. V 60tych rokoch sa krajina dostala do krízy z ktorej sa doteraz nedokázala zotaviť. Napriek zaznamenanému rastu od pristúpenia k Mercosuru v priemere 3,6%, žije aj naďalej 23% obyvateľstva pod hranicou chudoby. K týmto problémom sa navyše v roku 2002 na Uruguaj preniesla argentínska hospodárska kríza z ktorej sa krajina pomaly zotavuje, ale naďalej bojuje s vysokou infláciou a je ďaleko vzdialená od svojej bývalej povesti vzorného štátu južnej Ameriky.

Aktuálne novinky o Uruguaji

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl