Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Francúzsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem vo Francúzsku

Francúzsko je voči zahraničným investíciam veľmi otvorené. V Paríži a okolí (Ile de France) je jeden zo štyroch zamestnancov zamestnaný v zahraničnom podniku. Podpora investícií je vypísaná aj v tzv. "Invest in France Network" (http://www.afii.fr) so svojími 21 agentúrami v zahraničí, medzi ktorými je aj Viedeň. Tieto agentúry sa snažia investora získať pre Francúzsko, poradia mu pri výbere lokality a sprevádzajú ho – bezplatne a trpezlivo – pri jeho ďalších krokoch, obzvlášť pri vyjednávaniach o podporných prostriedkoch.

Výhody, ktoré Francúzsko ponúka, sú povšimnutiahodné: politická a hospodárska stabilita, veľký vnútorný trh (60 mil. obyvateľov), lacné stavebné pozemky vo veľkom množstve, prvotriedna infraštruktúra, liberálny devízový režim, extrémne nízke ceny energií, hojná podpora, kvalifikovaná pracovná sila, veľa priemyselných parkov a výskumných centier.

Okrem Ile de France a Paríža, sú pre zahraničné podniky atraktívne predovšetkým pohraničné regióny Lothringen, Elsass, Rhône-Alpes, Franche Comté, Provence-Alpes-Côte-d’Azur a Nord-Pas de Calais, ktorým tu ponúkajú geografickú blízkosť k Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Švajčiarsku alebo Taliansku.

Významné investorské krajiny sú Nemecko, Veľká Británia, Benelux, Taliansko a USA, zatiaľ čo podiel Ázie, predovšetkým Japonska, je relatívne malý. Rakúske podniky (približne 200, investovaná suma cca. 600 mil. EUR) sú koncentrované v regiónoch Paríž, Elsass a Rhône-Alpes.

Paríž

Lokalitou číslo 1 pre odbyt každého podniku je Paríž a okolie (Ile de France), pretože tu je koncentrovaných takmer 25 % francúskej populácie. Okrem toho v Paríži sídlia rozhodovacie centrály prakticky všetkých veľkých podnikov a štátnej správy.

Pre firmy, ktoré vo Francúzsku nechcú mať pobočku, ale iba trvalú adresu, sa ponúkajú úrady pre domicil, ktoré fungujú ako poštová schránka pre korešpondenciu, poskytujú sekretárske služby a kancelárske priestory. AHST Paríž (http://www.austriantrade.org/france) na požiadanie predstaví úrady pre domicil.

Elsass

Tu je možné ľahšie nájsť nemecky hovoriaci personál, okrem toho je cesta z a do Rakúska výrazne kratšia. Toto je rozhodujúce kritérium pre zriadenie ako aj kontrolu a výkon medziskladu. Pre Elsass hovorí aj skutočnosť, že trh je otvorený našim produktom a obchodným zvyklostiam.

Juh a juhovýchod

Druhý najvýznamnejší priemyselný región leží v oblasti Lyon/Grenoble. Tu sa ponúkajú odbytové podniky pre firmy, ktorých okruh zákazníkov sa nachádza buď v Alpách alebo ich zákazníkom je napr. tam koncentrovaný farmaceutický a elektrotechnický priemysel; je tu množstvo priemyselných parkov, v ktorých sú podporované high-tech a výskumné miesta, napr. Toulouse (vesmírne lety-, letecký priemysel), Nizza (počítačový a farmaceutický výskum), Lyon a Grenoble (atómová energia).

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl