Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Zakladanie firiem vo Švajčiarsku

Prečítajte si všetky výhody založenia firmy vo Švajčiarsku

Založenie firmy vo Švajčiarsku

Eder Herbert, väčšinový vlastník poradenskej skupiny SLC

Všeobecný prehľad o Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku platí všeobecná sloboda obchodu a podnikania. Pre založenie podniku teda nie je potrebné žiadne štátne povolenie. Táto sloboda platí v zásade aj pre cudzincov. Ak zamýšľa cudzinec v zakladanej spoločnosti aj sám pracovať, tak potrebuje pracovné povolenie a povolenie na pobyt.

Určité povolania, ako napr. lekári, advokáti a špeciálne činnosti v bankách, poisťovniach, spoločnostiach pre správu majetku a určitých živnostenských podnikoch, vyžadujú doklad o schopnostiach, a cudzinci ich môžu vykonávať až po päťročnom neprerušenom pobyte vo Švajčiarsku. Ďalším predpokladom je uznanie zahraničného dokladu o schopnostiach Švajčiarskom.

Pri zakladaní firmy vo Švajčiarsku je nevyhnutné prizvanie akvokáta. Mená a adresy dôveryhodných advokátov, ako aj bližšie informácie ohľadom pracovného povolenia a povolenia na pobyt je možné získať na Úrade zahraničného obchodu v Zürichu.

Založenie firmy vo Švajčiarsku

Ďalšie odborné články o zakladaní firmy vo Švajčiarsku

Obchodné právo vo Švajčiarsku

Rozdiel medzi GmbH und AG
Tabuľkové porovnanie kľúčových údajov medzi AG a GmbH
Švajčiarska AG (akciová spoločnosť)
Informácie o akciovej spoločnosti vo Švajčiarsku
Švajčiarska GmbH (spoločnosť s ručením obmedzeným)
Informácie o GmbH vo Švajčiarsku
Švajčiarske firmy na kľúč
Krátke vysvetlenie pojmov - firma na kľúč a firma pripravená na predaj, ktorá sa už používala

Švajčiarske daňové právo

Cenné odborné články o daňovom práve vo Švajčiarsku

Prehľad o daňovom práve vo Švajčiarsku
Prehľad a definície pojmov

Ušetrite na daniach ako cisár vo Švajčiarsku...

Tento týždeň predložil známy daňový právnik Prof. Kirchhof svoj návrh na radikálnu prestavbu nemeckého daňového systému. Niektorím sa už na to neche dlhšie čakať. Mnohí prominenti sú aktuálnymi príkladmi presídlenia sa do Švajčiarska z daňových dôvodov. Čo sa za tým skrýva? Dôchodkový raj len pre bohatých alebo premyslený daňový systém, od ktorého by sme mohli mnoho odkukať?

Malé Švajčiarsko je magnetom pre milionárov, pranie špinavých peňazí a daňových podvodníkov – to sú najväčšie klišé. Stále viac ich prevyšujú prominentní prisťahovalci, ktorí prinášajnú najmä jedno: súkromný majetok bez konca. To sú napríklad špičkoví športovci, bohatí dediči a podnikatelia – mnohí z nich si so švajčiarskym daňovým úradom dohodli paušálne platby.

Mnohé kantóny vo Švajčiarsku nepoznajú žiadnu daň z dedičstva

Stále viac nemeckých podnikateľov chce presťahovať svoj podnikový majetok do Švajčiarska, napríklad kvôli dani z dedičstva. Vo väčšine z 26 kantón sa vôbec nepoužíva, ak sú dodržané určité pravidlá hry.

Švajčiarske daňové úrady zostávajú zdržanlivé

Či už výška dane, druh dane alebo daňová byrokracia – toto počúvajú skúsení poradcovia od starých šéfov firiem stále častejšie ako motív pre presťahovanie sídla z Nemecka: istota plánovania namiesto chaosu. Prof. Burn-Hagen Hennerkes, expert na rodinné podniky hovorí, že Švajčiarsko ponúka všetko to, čo kedysi urobilo Nemecko silným. A daňová situácia bude stále atraktívnejšia, zatial Švajčiarsko dáva dokonca daňovú garanciu na 10 rokov.

Komunálna daňová súťaž vo Švajčiarsku

Daňová súťaž je švajčiarskym princípom. To platí aj medzi kantónami a komúnmi. Ak má napríklad ženatá/vydatá samostatne zárobkovo činná osoba v Kreuzlingene – ročne zdaniť 150.000 Frankov, zaplatí okolo 28.000 Frankov ako daň z príjmu. Dva kilometre ďalej, v susednom Bottigfofene, je to ešte asi o 6.000 Frankov menej.

Vysťahovalecké agentúry medzičasom uspokojujú rastúci dopyt nemeckých samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj osôb vykonávajúcich závislú činnosť. Lebo od júna minulého roka je pre občanov EÚ ľahšie, usadiť sa v jednej z 26 švajčiarskych kantón, v prípade že nie sú štátu na ťarchu a ak sú dostatočne zdravotne poistení.

Vyššie čisté príjmy vďaka nižším zrážkam

Švajčiarski zamestnávatelia môžu lákať nemeckých kvalifikovaných pracovníkov vyššími platmi. Napriek vyšším platom ich zamestnanci stoja menej peňazí. Viac netto do kapsy – napr. nemecký občan. Dobre vzdelaný však radšej urobí skok do banky v Zürichu. Musí zvládnuť vysoké životné náklady napr. na byt alebo tovary a služby dennej potreby, ešte musí zvážiť, čo zaplatí pod stolom. A tu je výsledok pre neho jednoznačný. Celkovo prevažujú daňové výhody. Pri tankovaní sa teší zo švajčiarskej stabilnosti. V ekologických daniach a daniach z minerálneho oleja Nemecko od 1997 zaznamenalo nárast o 48,4 %, vo Švajčiarsku zostala sadzba dane z pohonných hmôt nezmenená.

Dane sa budú naďalej znižovať

Ešte niečo je vo Švajčiarsku celkom iné než v Nemecku. Vrátiť niečo občanovi je záväzné rozpočtové právo konfederácie. Následok: namiesto komunálnych prebytkov a prehlbovania kúpalísk, vo Švajčiarsku niekedy dokonca klesajú daňové sadzby. Pozorovatelia poukazujú predovšetkým na zostup. V minulom roku sa znížila daň z príjmu zo 6,29 na neuveriteľných 5,10 percent.

Švajčiarsko - profesionalita pre Váš podnik a majetok

Využite našu profesionalitu a diskrétnosť vo Švajčiarsku pre Váš majetok a/alebo peňažné vklady

 • majetková štruktúra
 • delenie majetku
 • stanovenie štruktúry majetku
 • správa majetku
 • poistenie majetku
 • podnikateľské koncepty
 • delenie podniku
 • podnikateľské poradenstvo
 • podnikový manažment
 • poistenie podniku
 • GmbH na kľúč
 • akciové spoločnosti na kľúč
 • individuálne zásobovacie koncepty
 • individuálne vklady / investičné stratégie
 • celkový investičný manažment

notársky úrad doma!

advokátska kancelária doma!

viacjazyčný profesionálny úrad!

 

Dôveruje nám viac ako 500 mandátov vo Švajčiarsku!

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl