Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Luxembursku

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Založenie firmy v Luxembursku

Zistite viac o zakladaní firiem v Luxembursku a získajte cenné tipy a triky v našej „Členskej zóne“,

Celkový prehľad o Luxembursku:

Fiškálna dohoda o vývoze: žiadna

Právny systém: Od 10. augusta 1915 spoločenské právo. Holdingové spoločnosti sú podľa nariadenia z 31. júla 1929 daňovo zvýhodnené. Nesmú však vykonávať vlastnú činnosť.

Názov sídla: Pre členov EU bez obmedzení, daňové zaťaženie pre fyzické osoby je však v Luxembursku veľmi vysoké.

Dane: Pre osoby s trvalým bydliskom platí progresívna sadzba dane z príjmu. Zrušená bola daň z majetku a z dedičstva. Zrážková daň z úrokov je vo výške 10 percent.

Spoločnosti: Holdingové spoločnosti neplatia žiadnu daň z príjmu

Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia: Existujú dohody o zamedzení dvojitého zdanenia, nenájdete v nich však žiadnu aplikáciu na holdingové spoločnosti

Ideálna forma spoločnosti: Holding

Luxembursko má extrémne priaznivé zákony pre holdingové spoločnosti. Dočítajte sa viac...

Zatiaľ čo v Luxembursku osobné a firemné príjmy, zisky z predaja, majetok, kapitálové presuny, dedičstvá a dary sú zdaňované podobne ako v susedných krajinách, pre holdingové spoločnosti platia daňové privilégiá.

Holding je definovaný ako spoločnosť, ktorá má len podiely v tuzemských alebo zahraničných podnikoch alebo spravuje ich patrónstvo a ručenie.

Holdingy neplatia žiadne dane z príjmov a sú oslobodené od daní zo ziskov z predaja ako aj od dane z dividend.

Založenie firmy a dane v Luxembursku

v spolupráci s Komorou zahraničného obchodu v Bruseli © VONKAJŠIE EKONOMICKÉ VZŤAHY RAKÚSKO (AWO)

Luxembursko - právne princípy
Prehľad o právnom systéme v Luxembursku

Spoločenské právo v Luxembursku

Luxembursko - spoločenské právo
Dobrý prehľad o spoločenskom práve a procese založenia v Luxembursku
Akciová spoločnosť - založenie v Luxembursku
Na založenie akciovej spoločnosti sú potrebné aspoň dvaja spoločníci (fyzické alebo právnické osoby), pričom obaja môžu byť cudzinci, resp. nemusia mať v Luxembursku trvalé bydlisko.
Spoločnosť s ručením obmedzeným - založenie v Luxembursku
Počet spoločníkov je minimálne 1 (s.a.r.l. unipersonnelle) a maximálne 40. Základné imanie musí byť aspoň 12.394,68 EUR, splatený v celej výške. Zákon z 28. decembra 1992 zaviedol možnosť založenia spoločnosti s jediným spoločníkom, ktorá podlieha tým istým princípom ako normálna s. r. o.

Založenie firmy v Luxembursku - prehľad expertov

Na úspešný vstup na trh v Luxembursku potrebujete partnerov, ktorí poznajú daný ekonomický priestor!

Všetci naši kvalifikovaní partneri pre zakladanie firiem v Luxembursku hovoria po nemecky a majú nativspeakerov v oblasti. Tým je zabezpečené, že o Vás bude optimálne postarané. Pri zakladaní firmy v Luxembursku dôverujte len zakladateľským agentúram s pečaťou siete expertov SLC.

Aktuálne novinky a odborné články

Tu nájdete aktuálne novinky a odborné články na tému „Založenie podniku v Luxembursku“

Založenie firmy v Luxembursku

Staňte sa našim partnerom v sieti expertov SLC-Europe.com

Partneri profitujú z top-10 pozícií v internetových vyhľadávačoch

Internetové vyhľadávače nám poskytujú vysokohodnotné informačné služby, vďaka ktorým nás nájdete medzi top-pozíciami vo výsledkoch vyhľadávania. Hľadaný výraz"Založenie firmy v Luxembursku" sa objaví v Google medzi top-10 pozíciami. Využite tento efekt a staňte sa partnerom SLC-sieť expertov.

Máte možnosť za 50 EUR/mesiac alebo za dohodnutú odmenu prostredníctvom nášho redakčného systému na tejto stránke prezentovať novinky, resp. ponuky Vášho podniku. Zavolajte nám, radi Vám poradíme podrobnejšie.

Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl