Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Ukrajine> Založenie s.r.o. v Ukrajine
Náhľad pre tlač

Ukrajina - Založenie s.r.o. v Ukrajine

V praxi sa volí mnohokrát pre jednoduché Joint Ventures alebo 100 %nú dcérsku spoločnosť právna forma s.r.o., ktorá týmto zabráni komplexnej organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Doteraz boli potrební k založeniu dvaja spoločníci (to mohla byť napr. rakúska materská spoločnosť a jeden jej spoločník), od 1.1. 2004 je povolené založenie jedným jediným spoločníkom.

Zriadenie dozorného orgánu je možné. Ochrana menšinových spoločníkov bola povolená, a preto môže prísť odteraz oveľa menej ku blokádam dôležitejších podnikateľských rozhodnutí. Obzvlášť už nie je nutné jednohlasné rozhodnutie, aby bol spoločník vylúčený alebo aby sa zmenili podstatné konania spoločnosti.

Kritická účasť je pri 60 % a podiele, čo je okrem iného kvórum pre zvolanie valného zhromaždenia. To znamená: spoločníci, ktorí majú vyšší podiel ako 60 %, kontrolujú spoločnosť. Na rozhodnutie o prenesení právomocí 50 % vkladného kapitálu alebo zrušenie spoločnosti je potrebná 75 %-ná väčšina.

Minimálny kapitál na založenie s.r.o. je 100-násobok minimálneho mesačného platu, čo činí v súčasnosti cca. 6.098,- EUR (stav Máj 2007). Na základe zdvihnutia minimálneho platu sa môže táto suma zvýšiť od 1. júla 2007 na cca. 6.402,- EUR a od 1. decembra 2007 na cca. 6.860,- EUR.

Služby zahraničného obchodu RAKÚSKO(AWO)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl