Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem vo Švajčiarsku> Lokality pre založenie firmy vo Švajčiarsku> Založenie firmy vo Wollerau

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Náhľad pre tlač

Založenie firmy vo Wollerau vo Švajčiarsku

Wollerau má z daňového hľadiska najvhodnejšie podmienky pre založenie Vašej firmy

Založenie firmy vo Wollerau

Heribert Vollmer
poradenský partner skupiny SLC

Prehľad služieb

Vy sa koncentrujete na Vaše obchody, my Vás pritom sprevádzame, podporujeme a poskytujeme Vám optimálne
riešenia. Navyše Vám ponúkame nasledovné vlastné a doplňujúce riešenia prostredníctvom našich
partnerov:

 • založenie firmy, kúpa firmy
 • príslušné kancelárske služby (sídlo firmy)
 • povolanie správnej rady
 • správcovské obchodné vedenie
 • štandardné sekretárske služby, administratíva
 • účtovnícke služby pre malé a stredné podniky
 • daňoví špecialisti pre daňové priznanie
 • systémy prevencie
 • správa majetku
 • podnikové a osobné poistenia
 • verejné listiny
 • správne právo (stavebné právo, a pod.)
 • trestné právo (cestná doprava, a pod.)
 • občianske právo (dedičské právo, vecné právo)
Náhľad pre tlač

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl