Star Light Consulting
SLC
SLC - Slovensko> Zakladanie firiem v Európe> Zakladanie firiem v Litve> Živnostenské právo v Litve

Poradenstvo v celom Rakúsku!

Naše poradenské kancelárie vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Hornom Rakúsku, Štajersku a Korutánsku sa tešia na osobný rozhovor s Vami!

Online založenie na Slovensku

Založte si svoju slovenskú s.r.o. od 1.980,-- Euro s našim online zakladateľským nástrojom do 10 minút.

Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Živnostenské právo a druhy činností s licenčnou povinnosťou

Litovské obchodné a podnikové právo sa orientuje zásadne na nemecký vzor a z toho vychádzajú aj rakúski ekonómovia, všeobecne však Litva predstavuje hospodársky liberálnu krajinu. Z tohto dôvodu nie sú v Živnostenskom zákone žiadne predpoklady resp. požiadavky na vykonávanie určitej živnosti, viacej požiadaviek sa kladie na odborné a sektorové činnosti v licenčnom systéme.

Podľa Podnikateľského zákona Litovskej republiky je nutnosťou mať licenciu pre určité činnosti od zodpovedajúceho ministerstva alebo vládnych úradov. Zavedenie licenčnej povinnosti podlieha kompetenciám jednotlivých ministerstiev a môže sa meniť. V súčasnosti majú v Litve nasledujúce činnosti licenčnú povinnosť (či musí byť povinnosť licencie alebo nie sa v jednotlivých prípadoch preskúšava):

 • Služby spojené s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti (Ministerstvo zdravotníctva)
 • Farmaceutické činnosti (Ministerstvo zdravotníctva)
 • Pestovanie, predaj, import a export rastlín, ktoré obsahujú narkotické, omamné, silno účinkujúce a jedovaté látky (Štátna dozorná kontrola pre liečivá, narkotika – komisia)
 • Výroba alkoholických produktov (Štátna kontrolná služba tabaku a alkoholu)
 • Import, veľkoobchod (VO) a maloobchod (MO) alkoholických produktov, MO s alkoholickými nápojmi (Štátna kontrolná služba tabaku a alkoholu)
 • Výroba, import, VO a MO s tabakom a tabakovými výrobkami (Štátna kontrolná služba tabaku a alkoholu)
 • Import a predaj pyrotechnického materiálu, civilných zbraní a munície (okrem pištolí a revolverov pre vlastnú ochranu) (Verejný policajný úrad)
 • Založenie a spustenie strelníc, streleckých stanovíšť pre poľovnícke účely (Verejný policajný úrad)
 • Produkcia zbraní a ich častí, munície, výbušnín, pyrotechnických prostriedkov pre opravu zbraní (Zbrojný fond Litvy)
 • Vzdelávacia činnosť, ktorá je udelená štátne uznávaným certifikátom po ukončení štúdia (Ministerstvo školstva)
 • Štátne výkony územnej samosprávy (pozemkové zriadenie), topografické geodetické práce (Štátny geodetický a kartografický ústav)
 • Preprava osôb v Litovskej republike, osobná a nákladná doprava na medzinárodných dopravných tratiach (Štátna dopravná inšpekcia)
 • Zámorské a železničné sprostredkovanie (Ministerstvo doprava)
 • Nákup a predaj odpadov a šrotu farebných kovov (Ministerstvo hospodárstva)
 • Nákup a predaj šrotu železných kovov a ich odpadu (Ministerstvo hospodárstva)
 • Export, import, VO a MO nezabalených ropných produktov (Ministerstvo hospodárstva)
 • Zariadenia hazardných hier a kasín (Komisia hazardných hier a dozorná komisia)
 • Výherné zariadenia (Ministerstvo financií)
 • Audit (Ministerstvo financií)
 • Založenie a správa verejných telekomunikačných sietí, telekomunikačné služby (Ministerstvo dopravy)
 • Výroba pečatí a razítok (Verejný policajný úrad)
 • Výroba, veľkoobchod, preprava a skladovanie nebezpečných, chemických a rádioaktívnych látok. Zbierka, detoxikácia, uloženie a zničenie nebezpečných odpadov (Ministerstvo životného prostredia, Štátna inšpekcia na ochranu jadrovej energie)
 • Prevádzka energetických závodov (Tepelná elektráreň s horľavým a kvapalným plynom) (Štátna energetická inšpekcia)
 • Poisťovacie činnosti (Štátna dozorná služba pre poisťovníctvo)
 • Služby cestovného ruchu (Štátny odbor pre cestovný ruch)
 • Tlač cenných papierov a dokumentových formulárov (Štátny úrad pre ochranu dokumentov)
 • a iné činnosti.

Oprávnenia živnostenského zákona pre montážne práce

Od 1.5. 2004 sa uplatňujú konformné ustanovenia EÚ. Montážne resp. inštalačné práce môžu byť prevádzkované bez ďalších ohlásení, ak sú dohodnuté v príslušnej investičnej dodávke. Stavebné výkony alebo montážne práce oddelené od strojárskej či investičnej dodávky potrebujú oprávnenie vykonávajúcej firmy. Uznanie rakúskych oprávnení v Litve je nedostatočne definované, pretože sú odsúhlasené len v ojedinelých prípadoch. Určité oblasti potrebujú napriek EÚ aj uznanie opätovnej registrácie v Litve, ako napr. práca stavebných inžinierov alebo generálnych podnikov, v neposlednom rade na základe otázok ručenia.

Služby zahraničného obchodu Rakúsko (AWO)
Nahrať neobmedzenú verziuPodškrtnúť všetky linkyNáhľad pre tlačOdoslať doporučenie

Poradenstvo v celom Nemecku

SLC-Europe letí k Vám!
Poradenstvo v
Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Stuttgart

Bratislava:
+421 2 33 00 6510

Nemecko:
+49 30 896 779 394

Rakúsko:
+43 720 880 256

Bulharsko:
+359 2 491 7055

Španielsko:
+34 971 57 99 65

Všetky horúce linky sú 24 hodín prístupné a v nemeckom jazyku!


Veľká Británia:
+44-207-1830242

24 hodinová horúca linka s anglicky hovoriacimi agentmi

Mesačné novinky

1x mesačne Top-informácie

Zakladanie firiem na celom svete

Diskutujme spoločne o zakladaní firiem v našom diskusnom fóre

Bulharsko-Fórum

INSIDE BULGARIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Slovensko-Fórum

INSIDE SLOVAKIA

Trendy-Novinky-Životný štýl

Česká republika-Fórum

INSIDE Czech Republic

Onedlho online...

Rusko-Fórum

INSIDE RUSSIA

Trendy-Novinky-Životný štýl